Πολιτική Ποιότητας Saitis Extra Virgin Olive Oil & Tuv Austria Hellas

use_of_logo-HELLAS-page-005

Η Saitis EVOO με την εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος   Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων βάσει του ISO 22000   από τον κορυφαίο ίσως οργανισμό πιστοποίησης την TUV AUSTRIA συνδράμει:

• Στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.
• Στην παροχή της δυνατότητας στην επιχείρηση μας να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις αμοιβαίως συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών μας.
• Στην καλύτερη και συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Ευχαριστούμε την TUV AUSTRIA HELLAS.